ပစၥည္းမိိတ္ဆက

Zhejiang Hite Boiler Co., Ltd ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊ အခုလက္ရွိတြင္ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၇၉ ေယာက္ရွိျပီျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ B-Class အဆင့္ရွိေသာ ဓါတ္ေငြ႕ေလာင္စာဘြိဳင္လာအိုးမ်ားထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ အရည္အေသြးျပည့္ အဆင့္မီစက္ရံုျဖစ္တယ္။

ကုမၸဏီမွ ISO 9001 အရည္အေသြးျပည့္လက္မွတ္ရရွိျပီးျဖစ္သည္၊ အဓိကထုတ္လုပ္ေပးေနတာကေတာ့ ေလာင္စာ (ဓါတ္ေငြ႔)ေရပူအိုးမ်ား၊ ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္ျဖင့္ ေလာင္ကြ်မ္းေစေသာေရပူအိုးမ်ား ႏွင့္ အျခားေလာင္စာေရပူေငြ႔အိုးမ်ား၊ ေရပူအိုးမ်ား၊ ေအာ္ဂဲနစ္အပူထုတ္ဘြိဳင္လာ ေရပူအိုးမ်ား၊ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမွ အပူျပန္ထုတ္ေသာ ေရပူအိုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သီးသန္႔ ေရပူအိုးမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္ပစၥည္းမ်ား

ပစၥည္းကိရိယာ

ငါတို့သည်သင်တို့နောက်ကွယ်မှရှိသည်သောကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးစီမံကိန်းများကိုတင်ဆက်ဖို့ဂုဏ်ယူ
အလွန်ကြီးစွာသောအသင်းနှင့်အလုပ်ကြိုးစားမှု, ဒါပေမယ့်အလွန်ကျေနပ် clients များ။

သတင္းႏွင့္ အခ်က္လက္

ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်း၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုနားလည်

Z type full condensation high efficiency steam boiler

Advantages Features:

Following the two-way furnace structure, the burner uses the most advanced eccentric arrangement, to enhance the safety of the water cycle in the furnace to achieve a built-in integrated energy-saving design, boiler thermal efficiency of 100% or more.

၁။ DZL အမ်ိဳးအစား ဇီဝေလာင္စာေတာင့္ေရေႏြးေငြ႕ဘြိဳင္လာမီးဖို

ပစၥည္းအထူးေဖာ္ျပခ်က္

♦ဇီဝေလာင္စာေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ “သုညထုတ္လႊတ္မႈ” အထိကို အေျပာင္းအလည္းမရွိ၊ မီးခိုးေငြ႔မထြက္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္အျခားအႏၲရာယ္ရွိေသာအခိုးအေငြ႕လည္းမရွိ၊ ထုတ္လႊတ္မႈအားလုံး အမ်ိဳးအစား ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ “ဘြိဳင္လာေလထုညစ္ညမ္းမႈထုတ္လႊတ္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္း” စည္းကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ အမ်ားၾကီးေ၀းပါတယ္၊ အဲအဆင့္ထိမေရာက္ပါ။

♦ကုန္ၾကမ္းၾကြယ္၀ေသာအရင္းအျမစ္

♦ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္တြင္ပါ၀င္ေသာ ေလာင္စာမွာမတည္ျငိမ္ေသာအတက္က်ရွိပါတယ္၊ မီးကူးျခင္း အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈျမန္ဆန္ျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေလာင္ကြ်မ္းေစျခင္း၊ ေလာင္ကြ်မ္းခ်ိန္တြင္ မီးဖိုအပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္း

♦လုပ္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္ လွ်ပ္စစ္ေရပူအိုးႏွင့္ ေလာင္စာ အနဲငယ္၊ ဓါတ္ေငြ႔ေရပူအိုးအတြက္ 1/6 ႏွင့္ 1/3

♦ျမင့္မာတဲ့ flash အမွတ္ကိန္းႏွင့္ လြယ္ကူစြာ သယ္ယူေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္းလုပ္

♦လြယ္ကူစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရပူစက္ခန္းတြင္လြယ္ကူစြာက်ပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ အျမင္ရွင္းေသာ အခန္းပတ္၀န္းက်င္။

၂။ DZG, DZC ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္အမ်ဳိးအစား ေရေႏြးေငြ႕ေရပူစက္(ဘြိဳင္လာ)

ကုန္ပစၥည္းအထူးေဖာ္ျပခ်က္

 

DZG, DZC ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္အမ်ဳိးအစား ေရေႏြးေငြ႕ေရပူစက္(ဘြိဳင္လာ)ဆိုသည္မွာ ကုမၼဏီမွ ေစ်းကြက္၏လိုအပ္ခ်က္ကို သုေတသနစမ္းသပ္စစ္ေဆးျပီးထုတ္လုပ္တဲ့ စြမ္းအင္ေခ်ြတာတဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းျဖစ္တယ္၊ ျမင့္မာေသာ အပူထိေရာက္မႈ၊ စြမ္းအင္အနဲငယ္သာသံုးစြဲမႈ၊ မီးခိုးႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မရွိျခင္း၊ ရိုးရွင္းေသာတပ္ဆင္မႈ၊ လြယ္ကူေသာျပဳျပင္စစ္ေဆးမႈ၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသေတြရဲ႕ အျမင့္မွွ အလယ္ အနိမ့္အထိ ေရေႏြးေငြ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တယ္၊ အပူပံုစံကိုအသံုးခ်၍ အပူထုတ္ေသာပစၥည္းကိရိယာျဖစ္တယ္။

 

၃။ SZL ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္အမ်ဳိးအစား ေရေႏြးေငြ႕ေရပူစက္(ဘြိဳင္လာ)

ကုန္ပစၥည္းအထူးေဖာ္ျပခ်က္

 

♦SZL အမ်ဳိးအစားဘြိဳင္လာဆိုသည္မွာ ႏွစ္ခ်က္စည္ေဒါင္လိုက္ပံုစံ ေရပိုက္အစုဘြိဳင္လာျဖစ္တယ္၊ host အမွတ္မွာ အေပၚႏွင့္ ေအာက္ ပစၥည္း၂မ်ဳိးထုတ္ထားတယ္၊ အျပင္ဒီဇိုင္ၾကည့္ေကာင္းျခင္း၊

 

♦ဘြိဳင္လာဖြဲ႕စည္းပံုမွာ အခ်ဳိးက်က်ပံုစံအတိုင္းျဖစ္တယ္၊ ရိုးရွင္းေသာျပင္ဆင္တပ္ဆင္မႈ၊ ယံုၾကည္ရေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဘြိဳင္လာထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းျခင္း၊

 

♦ဘြိဳင္လာအတြင္းခန္းတြင္ ေလ၀င္ထြက္ေကာင္းေအာင္စက္တပ္ဆင္္ထားရွိျခင္း၊ ေလ၀င္ထြက္၂ဘက္လံုးလုပ္ေဆာင္ထားရွိုျခင္း၊ ေလ၀င္ထြက္သင့္တင့္မ်ွတစြာရွိျခင္း၊ တည္ျငိမ္ေသာေလာင္ကြ်မ္းမႈ၊

 

♦ဘြိဳင္လာတစ္ခန္းစာတစ္စံုစာပံုစံျပင္ဆင္ထားရွိုျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲျခင္း၊ တပ္ဆင္ကာလတိုေတာင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳသူအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။